Politika poslovanja

Pozitivnim stavom gradimo kvalitetne i dugoročne odnose sa potrošačima i kupcima. Našim potrošačima i kupcima pružamo svježe proizvode koji su sastavni dio ukusnih i raznolikih obroka svakodnevne prehrane.

Kontinuirano osiguravamo zdravstvenu ispravnost i visoku kvalitetu proizvoda prema zahtjevima zakonske regulative i standarda sigurnosti hrane pri tome vodeći brigu o očuvanju okoliša.

Potrošač nam je najvažniji a cilj nam je zadovoljenje njegovih potreba kroz osiguranje zdravstveno ispravnih i visoko kvalitetnih proizvoda.

Kupci su naši partneri i naš svakodnevni zadatak je odgovoriti na njihove potrebe. Kod svojeg poslovanja svjesni smo važnosti očuvanja okoliša i brige o široj društvenoj zajednici. Sve to postižemo pozitivnim stavom i stručnošću svih zaposlenika u poduzeću.

Radimo na kontinuiranoj edukaciji i pružamo priliku svim zaposlenicima da razviju svoje kreativne potencijale te ih usmjeravamo na kontinuirano unapređenje poslovnih procesa .

Od svakog djelatnika očekujemo da se konstantno razvija i unutar tima preuzima zadatke ovisno o zahtjevima sa tržišta.

Prilagođavamo svoje poslovanje zahtjevima tržišta i konstantno se širimo na tržištu.